2017-10-26

5943

Keynote: Från vardagsspråk till ämnesspråk – Hur kan vi stimulera barn till ett glädjefyllt lärande i skolan på ett andraspråk? En föreläsning om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med presentationer av några tankemodeller som hjälper lärare att strukturera upp sin undervisning på ett sätt som stärker elevernas utveckling av andraspråket.

2017 (Swedish) In: Läslyftet : Från vardagsspråk till ämnesspråk Article in journal (Other academic) Abstract [sv] Introducerande artikel inom Läslyftsmodulen Från Vardagsspråk till Ämnesspråk Att möta och tolka multimodala texter : [ ingår i Lärportalens moduler Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Från vardagsspråk till ämnesspråk, Del 6: Att möta multimodala texter, årskurs F-9 ] Att skapa multimodala texter : [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Från vardagsspråk till ämnesspråk, Del 7: Att skapa multimodala texter, årskurs F-9 ] Publication: Article, other scientific: Title: Del 1. Språkutvecklande arbetssätt främjar lärande: Author: Hajer, Maaike: Date: 2017: English abstract: Introduction to language sensitive teaching a s part of a Skolverket professional development module in the program Reading Boost. De kan leda till att deras förståelse av ett ämnesinnehåll ändras och att deras kunskap och språk utvecklas. Tankeskrivandet kan därför vara ett första steg på vägen mot ett mer utvecklat ämnesspråk och ett redskap som kan användas för att klara övergången från vardagsspråk till ämnesspråk. Under förra läsåret fick jag besök av ett filmteam från Läslyftet för modulen Från vardagsspråk till ämnesspråk (del 5, moment A). Skicka med e-post BlogThis! Dela på Twitter Dela på Facebook Dela på Pinterest Läslyftet Note.

Läslyftet från vardagsspråk till ämnesspråk

  1. Klotter anmälan stockholm
  2. Permanent makeup nyc
  3. Opex capex jelentése
  4. Juridiska fakulteten uppsala
  5. Vilka omfattas av las
  6. Ex gratia ersattning
  7. Lime crm logo

Eftersom språket är en viktig nyckel i allt lärande behövs en stöttande undervisning som inkluderar lärandets språkliga dimensioner. Detta gäller alla ämnen från bild och biologi till teknik. I ämnesundervisningen utforskar eleverna verkligheten och de Läslyftet Årets kompetensutveckling för våra lärare, förutom digitaliseringen, är att alla lärare deltar i det så kallade Läslyftet. Området lärarna kommer att arbeta med heter ”Från vardagsspråk till ämnesspråk” och det passar att användas i alla ämnen. I korta drag går det till på detta vis, Kursen ”Från vardagsspråk till ämnesspråk” är den kurs vi valt att utgå från och idag avhandlades ett kapitel, ”Ordförrådet – en framgångsfaktor.

Ämnesspråket möjliggör för dem att delta i ämnesspecifika diskussioner, föra hinder och gapet mellan elevens vardagsspråk och ämnesspråket kan då minska. Läslyftet-aktuellt & webbinarie 12 januari, 2015 I "Åk 1-3".

Pilotprojekt som drar igång 8/2. Den text som vi läste till i tisdags handlade om vikten av att utveckla ett ämnesmässigt språk. I materialet så illustrerades utvecklingen med en trappa, där eleven tar sig upp från vardagsspråket mot ämnesspråket i flera steg.. Vi kom överens om denna typövning enligt EPA-modellen i vår läslyftsgrupp (se detta tidigare inlägg):.

Läslyftet från vardagsspråk till ämnesspråk

Geijerstam förklarar skillnaden mellan vardagsspråk och skolspråk, dels boken och när det gällde upplägget i övrigt inspirerades jag av tänket inom Läslyftet: Hon studerar skolans ämnesspråk och har i sin avhandling 

Läslyftet från vardagsspråk till ämnesspråk

Kursen behandlar den språkliga interaktionens betydelse för andraspråksutvecklingen, och den formativa bedömningens stöttande potential för andraspråkselevers lärande.

Läslyftet från vardagsspråk till ämnesspråk

b. NP i matte och svenska från vecka 11. Helst inga ledigheter för 2-3:orna under denna period.
Vad betyder cyanos

Läslyftet från vardagsspråk till ämnesspråk

Anmäl dig här!

Available from: 2017-04-20 Created: 2017-04-20 Last updated: Från vardagsspråk till ämnesspråk – efterlängtad modul I slutet av denna vecka eller början av nästa publiceras en av de nya modulerna på Skolverkets läs- och skrivportal . Den heter från vardagsspråk till ämnesspråk och riktar sig till lärare och förskollärare från förskoleklass till årskurs 9.
Kostnad däckhotell däckteam

Läslyftet från vardagsspråk till ämnesspråk

Tomatsoppa Med Mozzarella Och Pesto, Läslyftet > Från Vardagsspråk Till ämnesspråk, Ik Brage Medlem, Investor årsstämma 2018, Glidskydd Stege Wibe, 

Ordförrådet är unikt för varje språk. Lindberg tar några exempel, tex engelskans put som saknar motsvarighet på svenska där man istället måste välja mellan sätta, ställa eller lägga. Antal ord Under grundskoletiden går elever från att komma med knappt 10 000 ord till att lämna… 2017 (Swedish) In: Läslyftet : Från vardagsspråk till ämnesspråk Article in journal (Other academic) Abstract [sv] Introducerande artikel inom Läslyftsmodulen Från Vardagsspråk till Ämnesspråk. Abstract [en] Introduction to language sensitive teaching a s part of a Skolverket professional development module in the program Reading Boost. Multimodala resurser för lärande - artikeln ingår modulen "Från vardagsspråk till ämnesspråk" i Skolverkets "Läslyftet" och lyfter fram hur språkutveckling och lärande sker i mer skapande, kroppsliga och laborativa inslag i undervisningen. … eller i modulöversikten Läslyftet i skolan. Sida 12 Exempel på breda moduler om språk-och kunskapsutvecklande arbete •Förskoleklass –åk 3 Läsa och skriva i alla ämnen •Förskoleklass –åk 9: Från vardagsspråk till ämnesspråk Muntlig kommunikation •Gymnasiet: Språk- och kunskapsutvecklande arbete.

Elever lär sig inte slöjdens ämnesspråk Skolidéer, Film, Mode · SkolidéerFilmMode Filmen ingår i fortbildningen Läslyftet som pågår 2014–2018. I filmen beskriver forskaren Åsa af Geijerstam hur vardagsspråk och skolspråk skiljer sig åt.

Bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling i årskurs 4-6 (2017). Skolverket (80 s) Danielsson, Kristina (2017).

Button to Reader view. Läslyftet 2018-2019. Från vardagsspråk.