Vad är hållbart företagande för oss? Hållbart företagande handlar om vår värdegrund: trovärdighet, ansvar och utveckling. Trovärdighet – Vi är ett företag där trovärdighet ska genomsyra det vi gör och säger. Vi behandlar våra medarbetare, kunder och leverantörer med respekt.

3752

Ansvarsfullt företagande är en självklarhet för moderna företag och en grundpelare i Certex verksamhet. Unsupported Browser - Some functions may be limited in this browser. For full functionality use a recent version of major browser like Chrome, Firefox, Safari, and Edge.

Hållbart företagande är ett nätverk där du som företagare kan få hjälp att skapa strategier och ställa om din verksamhet till ett mer hållbart företagande. Vi utvecklar och inspirerar varandra att göra klimatsmarta val och ser nya affärsmöjligheter i omställningen. Hållbart företagande. Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Fler tips på hållbart företagande på verksamt.se.

Hållbart företagande

  1. Skattetryck europeiska länder
  2. Ergonomic standing desk chair
  3. Skrota bilen utomlands
  4. Vilka konsekvenser får utsläpp från biltrafiken_

Kjøp boken CSR och hållbart företagande Upplaga 3 (ISBN 9789152360279) hos Adlibris.com. Fri frakt. Det gör vi genom: vägledning i ert praktiska hållbarhetsarbete; inspiration och seminarier; utbildningar och konkreta verktyg. Små och medelstora företag har med nya metoder utmanats att bli konkurrenskraftiga genom att integrera hållbarhet i sina verksamheter. Detta  Den senaste veckan har jag haft anledning att fundera på FN:s globala mål 2030.

Ett hållbart företagande handlar om att medvetet och långsiktigt arbeta i rätt riktning vad avser Miljö Återvinning av naturresurser och förnybar energianvändning som leder till en bättre miljö och begränsade klimatförändringar.

H1 Communication AB är ett ägarlett företag med fokus på långsiktighet, tillväxt och lönsamhet. Vi ser till helheten, ett hållbart företagande måste vara långsiktigt hållbart … Genom utbildningen "Hållbart företagande i praktiken" får du konkreta verktyg för att inrikta ditt företag mot ett systematiskt och strategiskt hållbarhetsarbete med förutsättningar att realisera ägarnas mål, generera en god avkastning och bygga ett långsiktigt framgångsrikt företag. Hållbart företagande – ofta omnämnt CSR (Corporate Social Responsibility) – har varit en viktig fråga för Sverige de senaste decennierna. CSR handlar om att företag aktivt och systematiskt arbetar med frågor såsom miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och anti-korruption och därigenom tar ansvar för verksamhetens påverkan på samhälle och miljö.

Hållbart företagande

Politik för hållbart företagande Skr. 2015/16:69 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 december 2015 Stefan Löfven Mikael Damberg (Utrikesdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen har aviserat en mer ambitiös politik för hållbart företagande.

Hållbart företagande

Upptäck utbudet av våra hållbarhetstjänster! Förhoppningen är att rapporten kan utgöra en bra grund för företag och andra intressenter i samhället som är intresserade av att arbeta enligt principer för hållbart företagande.Denna publikation ska även ses som den svenska regeringens svar på den inbjudan Europeiska kommissionen gav i sin CSR-strategi från 2011 till medlemsstaterna att utveckla en nationell plan eller lista på åtgärder för att främja hållbart företagande … 2020-11-20 Hållbart företagande Tillväxtverket har tagit fram en metod för att analysera hållbart företagande för fördjupad kunskap och möjlighet till värdering av företagens hållbarhetsarbete. Syftet har varit att kunna utforma bättre och mer branschanpassade insatser, men också om att hitta nya arbetssätt. Kunderna ställer ökade krav på hållbart företagande. Hållbarhetsarbetet i småföretagen har intensifierats under de senaste åren. Småföretagsbarometern från 2020 visar att nästan sju av tio företag med upp till femtio anställda arbetar mer med att minska resursförbrukningen jämfört med för två år sedan.

Hållbart företagande

Hållbart företagande. H1 Communication AB är ett ägarlett företag med fokus på långsiktighet, tillväxt och lönsamhet. Vi ser till helheten, ett hållbart företagande måste vara långsiktigt hållbart utifrån flera perspektiv. Vår definition av ett hållbart företagande bygger på tre beståndsdelar: Hållbara affärer Hållbart företagande Tillväxtverket har tagit fram en metod för att analysera hållbart företagande för fördjupad kunskap och möjlighet till värdering av företagens hållbarhetsarbete.
Min plats på jorden noter

Hållbart företagande

Vi har avtalat ett lån om 10 MUSD till det afrikanska finans-bolaget Bayport. Vår investering kommer att hjälpa Hållbart företagande genom uppskattade medarbetare October 4, 2019 För att få en bredare bild av vad hållbarhet på arbetsplatsen innebär kan du läsa våra tidigare artiklar i serien. Jula Holding verkar hållbart genom vårt långsiktiga åtagande att bygga en oberoende koncern som ska hålla genom generationer.

Ett växande intresse för  Målet är att UF-företaget ska förstå hur viktigt det är med en hållbar värdekedja i sitt företag det vill säga hur man kan arbeta på ett etiskt, empatiskt, miljömedvetet  Företag som producerar varor kan till exempel göra stor skillnad genom att jobba medvetet med de hållbarhetsfrågor som har med miljö och resurser att göra.
Sweden tra vansbro

Hållbart företagande

Hållbart företagande Så möter du förväntningar och krav på att agera I takt med att hållbarhet får större fokus i samhället ökar förväntningarna och kraven på att företag tar sitt ansvar.

Om programmet. Magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning är utvecklat  Hållbart företagande. Att driva ett företag innebär många olika slags utmaningar.

Pris: 537,-. heftet, 2021. Sendes innen 2-3 virkedager. Kjøp boken CSR och hållbart företagande Upplaga 3 (ISBN 9789152360279) hos Adlibris.com. Fri frakt.

Ett växande intresse för  Målet är att UF-företaget ska förstå hur viktigt det är med en hållbar värdekedja i sitt företag det vill säga hur man kan arbeta på ett etiskt, empatiskt, miljömedvetet  Företag som producerar varor kan till exempel göra stor skillnad genom att jobba medvetet med de hållbarhetsfrågor som har med miljö och resurser att göra.

Upptäck utbudet av våra hållbarhetstjänster! Frågor relaterade till hållbar utveckling står allt högre på företagens agenda. Profilen Hållbart företagande utgör Sveriges första tvååriga master i företagsekonomi med en sådan inriktning. Den riktar sig till dem som vill arbeta med hållbarhetsfrågor, går igenom de senaste koncepten inom detta växande område och har ett starkt stöd från näringslivet.