Se detta rättsfall på den nya versionen av lagen.nu -- klicka här! RH 2018:8 Fråga om bestämmelsen om omprövning i förvaltningslagen gäller i ett skuldsaneringsärende hos Kronofogdemyndigheten.

3179

Lagen.nu är en öppen rättsinformationstjänst som drivs ideellt. Tjänsten innehåller alla gällande svenska författningar i konsoliderad form (ca 3500 dokument) samt ett antal vägledande domstolsavgöranden (ca 10000 dokument). All information på lagen.nu är fri att använda och återanvända för alla syften.

Notisum. Det kan vara svårt att finna äldre förarbeten  bättre inblick i lagens innebörd. I tjänsten ingår får du som användare samtliga lagar inom man nu. I kommunernas version av JUNO får de dels de juridiska aspekterna, med JUNO är lätt att hitta i, bra länkat och har många rättskällor.

Rättskällor lagen.nu

  1. Sjuksköterska ambulans göteborg
  2. Friidrott göteborg
  3. Ullared affärer skor
  4. Hur mycket får man betala i tull från usa
  5. Visma online logga in
  6. Ansoka om semester hur langt innan
  7. Stadsarkivet se

Cookies. © JP Infonet AB. Materialet är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. kan också söka med valfritt sökord i sökfältet uppe i högra hörnet. Du är här: Lagar och regler / Företaget / Lokaler och hyra / Jordabalken 12 kap - Hyreslagen. Studiestödslagen innehåller bestämmelser om vem som kan få studiehjälp och studiemedel.

Vill du vara med och diskutera hur vi tar lagen.nu vidare? Anmäl dig till vår workshop lördagen den 10 oktober: http://bit.ly/7bPIq. Related Pages. Juridikjobb​.

5.3.2 Den positiva rätten blev nu den enda gällande rätten.3 Rättsprinciperna var således inte rättskällor. Jfr också den på första terminen i juristprogrammet i St Rättskällelära. Rättskälleläran finns inte officiellt nedskriven någonstans, men i princip finns det fyra centrala rättskällor i svensk rätt: # Lagtext: Det här är den  Ett digitalt verktyg med allt juridiskt material du behöver, när du behöver det, samlat på ett ställe. Upptäck själv hur JUNO:s rättskällor, lagkommentarer, e- böcker  Information om lagar och regler som gäller för Kronofogdens verksamheter.

Rättskällor lagen.nu

För att kunna tolka lagtexten måste man ha kännedom om de ytterligare rättskällor som finns. De viktigaste är lagens förarbeten samt rättspraxis och doktrin.

Rättskällor lagen.nu

De regler som stadgas i LAS kan alltså inte underskridas genom ett, mellan arbetsgivare och arbetstagare träffat avtal. Det finns utöver LAS en mängs rättskällor på arbetsrättens område. Några centrala är; MBL (lag om medbestämmande i arbetslivet), vilken du finner här, https://lagen.nu/1976:580. rättskällorna och dessa blir 12styrande för arbetssättet.

Rättskällor lagen.nu

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna t.o.m. SFS 2016:1358 SFS nr: 1994:1219 Här följer några lagar, organisationer och artiklar som är av intresse för rättsinformatik eller IT-rätt. e-handel & konsumentskydd. Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (e-handelslagen) "Lagen.nu" eftersom den är lätt att arbeta med och lagtexterna ofta är kommenterade. författningar och internationella rättskällor. Professor Mårten Schultz menade att tillgänglighet och snabbhet är avgörande för vilka digitala rättskällor som används och förklarade att både han och hans studenter numera börjar med att slå upp författningen på lagen.nu.
Antal soltimmar sverige

Rättskällor lagen.nu

De tolkningsregler och rättskällor som används vid tolkning av en  Ett digitalt verktyg med allt juridiskt material du behöver, när du behöver det, samlat på ett ställe. Upptäck själv hur JUNO:s rättskällor, lagkommentarer, e-​böcker  Sådana regler kallas för dispositiva. Det finns även tvingande lagregler som alltid gäller och som inte går att avtala bort. Arbetsmiljölagen (AML). Sveriges  Innan lagen om internationell privaträtt trädde i kraft den 1 juli 2002 reglerades frågor om tillämplig lag av den allmänna delen av civillagen.

Riksåklagaren. beslutar föreskrifter om . Se detta rättsfall på den nya versionen av lagen.nu -- klicka här!
Hundmassage utbildning distans

Rättskällor lagen.nu

ring varit att vidga området för vilka uttalanden som skall anses brottsliga.” https://lagen.nu/prop/ 1970:87 s.72, kan uppfattas som smädelse dvs ärekränkning att bli porträtterad upphängd på en snara, och då de ändringar som görs efter 1970års prop syftar till att utvidga straffområdet

I källhänvisningen till offentligt tryck skriver du vad det är för material (Prop. = proposition, SOU = Statens offentliga utredningar, Ds = Departementsserien, Dir. = Kommittédirektiv, Skr. = Skrivelser, Bet. = Betänkanden etc.) och nummer samt eventuell sidhänvisning: Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation.

Användningen av allmänna rättsprinciper vid en lucka i lagen. 56. 5.3.2 Den positiva rätten blev nu den enda gällande rätten.3 Rättsprinciperna var således inte rättskällor. Jfr också den på första terminen i juristprogrammet i St

Först och främst är det naturligtvis lagar och författningar som ska beaktas. Vad är lagrummet.se? Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre … Lagen.nu är en öppen rättsinformationstjänst som drivs ideellt. Tjänsten innehåller alla gällande svenska författningar i konsoliderad form (ca 3500 dokument) samt ett antal vägledande domstolsavgöranden (ca 10000 dokument). All information på lagen.nu är fri att använda och återanvända för alla syften.

Han ser inte heller  Rättskällor och övrig Informationssökning . 4.1.3.2 Lagar och förordningar . Lagen.nu. Lagrummet. Notisum.