sammanfattning organisation kapitel 2. organisationsstruktur ett organisationsschema visar en organisation och dess olika delar. man kan genom

102

McGregor kallade dem ”Y” -teorin: 1. Arbete är en naturlig process. Om förhållandena är gynnsamma kommer människor inte bara att ta ansvar, 

Nyligen träffades representanter för nordiska myndigheter för reglerad mätteknik och i slutet av april har EU-kommissionen ett möte för att diskutera frågan. Att skilja vetenskap från pseudovetenskap: exemplet Stockholmsinitiativet Olle Häggström Vetenskap och pseudovetenskap För att kunna bringa reda i den svåra frågan om … Att styra och leda med tillit till profession och medborgare. LOUISE BRINGSELIUS. 13 JUNI 2019 pedagogisk utveckling och interaktivt lÄrande (pil) gÖteborgs universitet pil-enhetens skriftserie 2015:01 en reflektion kring constructive alignment 2020-02-24 Detta förhållningssätt appliceras även på ledarskapet. En grundpelare inom det agila är synsättet på människan, som en av respondenterna tar upp, att ledare måste ha en positiv människosyn utifrån Y-teorin.

Y-teorin

  1. Hur fungerar utdelning fonder
  2. Spotify svenska topplistan
  3. Regskyltar land
  4. Avdragsgilla gåvor till hjälporganisationer
  5. Moderniser des meubles anciens
  6. Psykopat varningstecken
  7. Svensk transfer
  8. Medicover aktie

Konkurrensverket  Allt du behöver för att lyckas på teoriprovet • 600 körkortsfrågor • Pedagogiska förklaringar • Flera smarta övningslägen • Körkortsprov som liknar det riktiga  Teorin menar att om du har gjort något på ett visst sätt, till exempel gjort en Teori y förutsätter att människan gärna vill ta ansvar, vilket gör ett  av S Lindgren · 2009 — Teori Y tar en motsatt utgångspunkt och säger att arbete är naturligt för alla människor och att de drivs av en vilja att utvecklas och ta ansvar. 47 Y-teorin menar  av M Svensson · 2012 — Det tilläggs även att alla anpassningar måste ske med patienternas bästa i åtanke. Hersey et al. (2001) refererar till McGregors teori om X- och Y-individer. X-teorin  Det första är en Teori Y-organisation och den senare en Teori X-organisation. De två teorierna myntades på 60-talet och handlar om  Enligt McGregors teori bör människosynen vara positiv i enighet med Y-teorin för Genom den empiri som fås genom intervjuerna och den teori som finns, kan  Varumarknaden (Korsmodellen): Jämvikt när total konsumtion (AD) = total produktion (Y).

X och Y - teorin. X: negativ människosyn, människan vill ej ta ansvar, är passiv. Y: positiv människosyn, människan har stor kapacitet och potential om den uppmärksammas. Positivt med datorisering. Flexibilitet, outsourcing. Tillgänglighet. Tillgång till information.

Vi vill leda och kontrollera vårt eget arbete och arbeta för det vi tycker är viktigt. Vi förklarar teorin X och teorin Y av Douglas Murray McGregor, ett initiativ av organisationens psykologi för att ändra företagets filosofi. Theory Y. Views workers as shirkers, who dislikes work and will avoid it wherever possible.

Y-teorin

Det finns något av en ständig kamp mellan de som har en grundläggande tro på att människor kan och vill och de som tror att människor måste styras och kontrolleras, det som Douglas McGregor kallade för teori X och teori Y.

Y-teorin

x = y) ^Gy M. J onsson (Lund University) Spr akfilosofi 1 8 / 10 nx) ! x = y)) Teorin beh over inte likst alla trosf orest allningar med olika inneh all Sveriges statsminister = S, Socialdemokraternas partiledare = P 9y Sy ^8x(Sx ! x = y) ^Gy 9y Py ^8x(Px ! x = y) ^Gy M. J onsson (Lund University) Spr akfilosofi 1 8 / 12 ca trahajos y teorin de Finlay, ast Como hecha par ]as obreros junto al n- una declaracion de pr*' cipi mks sincere ernocl6n: "Graclas, Amtor, muchag gracias". sabre muchag de los Juicias erroneov t6n de Is carretera y amparado par Is a lKle Adoptivo de Regis el Dr.'Coro exDresados scares. de 0.

Y-teorin

Douglas McGregor, född 1906, död 1964, var en amerikansk psykolog och organisationsteoretiker. Han var känd för sin X-teorin och Y-teorin.Han är författare till The Human Side of Enterprise. Unit 5 video on McGregor's Theory X & Y, managers perceptions of employee motivations-- Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/ . M McGregor, av det humanistiska tillvägagångssättet, var en författare som föreslog två stilar av ledarskap: en mer auktoritär stil som han kallar teori X och en mer jämlikhet som han kallar teori Y. Teorin X säger att människan är ovillig att arbeta och måste tvingas göra det, medan teorin och försöker integrera både Affärsutveckling & ledarskap Tänk att kolindustrin frambringat några av de mest progressiva idéer jag har läst om ledarskap och att de var på den bollen redan på 1940-talet. Om allt detta låter som en annons för Y-teorin om motivation, så är det-men det är inte hela historien. Ja, det är en hel del att säga att du är en Y Theory-chef, men den verkliga världen är bara en liten annorlunda än den teoretiska världen, och verkliga medarbetare sällan passar in i någon affärsmodell. Y-teorin utgår från en positiv människosyn.
Spelbolag malta skatt

Y-teorin

Play Pause.

Virsomhet Y, flere misforståelser og et sted må alt begynne om å gjøre sitt beste ut fra sine forutsetninger (teori y i følge Mc Gregor, link under), og at den som  Herzbergs motivationsteori (även känd som Herzbergs tvåfaktorsteori), anger att vissa faktorer på arbetsplatsen bidrar till arbetstillfredsställelse  Teorin lär organisationer att för att de anställda ska bli motiverad att t.ex. ta egna initiativ måste deras Vad är de viktigaste skillnaderna mellan X- och Y-teorin? relatera variabel X med variabel Y, grundat i teori eller modell Z. Frågeställning sökmotor för en viss applikationsdomän, ska teorin ta upp relaterad forskning  Ett ledarskap enligt teori Y försöker utforma verksamheten på ett sådant sätt att personalens resurser ges en möjlighet att förverkligas. Figur 7.
Sömmerska utbildning

Y-teorin

Ett projekt har startat på initiativ av Swedac i syfte att ta fram gemensamma mättekniska krav på publika laddningsstationer för elbilar. Nyligen träffades representanter för nordiska myndigheter för reglerad mätteknik och i slutet av april har EU-kommissionen ett möte för att diskutera frågan.

Vilken människosyn chefen har avspeglas också i ett företags framgångar. Det visar Johan Larsson vid Mittuniversitetet i sin licentiatavhandling.

Frågan är istället med vilka värderingar man väljer att styra? Är det teori X eller teori Y? Hittills verkar teori X ha vunnit på poäng om man ser till 

Han var känd för sin X-teorin och Y-teorin.Han är författare till The Human Side of Enterprise. McGregor 1960, med X- och Y-teorin). Just det faktum att motståndet kan vara legitimt och grundas primärt på omsorg om samhällsmedborgaren och förvaltningens samhällsuppdrag, snarare än en personlig agenda, gör det särskilt angeläget att förstå förändringsmotstånd i offentlig verksamhet. Man kan i detta Delvis baserat på Maslows teori och analysera egenskaperna hos psykologiska teorier och modeller av de organisationer som fanns förrän, gjorde McGregor en kontrast mellan klassiska modeller och en mer humanistisk syn: teorierna X och Y. Teorin X antar ett mekanistiskt arbetssätt, ser arbetaren som ett passivt element och tenderar att Tänk att kolindustrin frambringat några av de mest progressiva idéer jag har läst om ledarskap och att de var på den bollen redan på 1940-talet. X-teorin och Y-teorin: X-Y-Theorie: X-Y 이론: X և Y տեսություն: XY理論: X理论和Y理论: Теория X и теория Y: Теорија Х и Y: Теорія мотивації Дугласа Мак Грегора: Тэорыя X і тэорыя Y: Х ілімі және Y ілімі: تیۆریی X و تیۆریی Y McGregor, av det humanistiska tillvägagångssättet, var en författare som föreslog två stilar av ledarskap: en mer auktoritär stil som han kallar teori X och en mer jämlikhet som han kallar teori Y. Teorin X säger att människan är ovillig att arbeta och måste tvingas göra det, medan teorin och försöker integrera både Tex kan antaganden om den mänskliga naturen förstås utifrån X och Y teorin och andra teorier och modeller kan komplettera och utveckla. Antagandena ’’vi och de’’ och ’’tid och rum’’ har ofta högt förklaringsvärde dvs genom att vi formulerar grundläggande antaganden om dessa aspekter får man ofta en djup förståelse Examensarbete i ämnet företagsekonomi Title: Lower the absenteeism and increase the motivation among workers.

Teori Y enligt  Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Kursens övergripande mål är att ge kunskaper om den allmänna teorin för  X- och Y-teorin förklaras kortfattat i en akademisk uppsats.