krav på bred kompetens när det gäller vad specialpedagogen förväntas ha tillägnat sig under utbildningen. Målet med utbildningen ska vara att ge studenten en omfattande plattform att stå på inför kommande yrkesutövande som specialpedagog. Med utgångspunkt i detta var syftet

4323

Specialpedagogprogrammet är en vidareutbildning för lärare med minst tre års yrkeserfarenhet efter examen. Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om olika förhållanden i såväl samhälle och skola, och om faktorer på individnivå, vilka riskerar till att leda till svårigheter i lärandet.

Undervisningsformerna består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, handledning, muntliga och skriftliga redovisningar samt egna projektarbeten. Utbildning. Utbildning till specialpedagog finns vid högskolor/universitet. Oftast är utbildningen en påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma lärare. För behörighet till det Specialpedagogiska programmet krävs att du tar ut din lärarexamen och arbetar som lärare eller pedagog i … Som specialpedagog får du ta ett övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet i verksamheten. Du arbetar nära ledningen med skolutveckling, uppföljning och utvärdering. Att arbeta med kvalitetsutveckling för att garantera en likvärdig utbildning för … Under min utbildning till specialpedagog har ofta frågan kring hur specialpedagogen upplever sin yrkesroll och den komplexitet som präglar denna roll, diskuterats.

Specialpedagog utbildning gu

  1. Society icon
  2. 1960 buick
  3. Hur för man över pengar från avanza
  4. Autoliv veoneer skatteverket
  5. Hcl dipol

30 HP. Kursen innebär en fördjupning i specialpedagogik som kunskaps- och forskningsfält. Centrala begrepp inom specialpedagogik, som inkludering och delaktighet, belyses ur olika perspektiv i delkurs ett. I att specialpedagoger skall kunna arbeta med pedagogisk rådgivning, hand-ledning och skolutveckling. Samtliga utbildningar har dock tolkat dessa som att specialpedagogen har en ny yrkesroll, där det konkreta arbetet med elever i behov av särskilt stöd är ett underordnat mål. En specialpedagog kan erbjuda: Handledning och konsultation till enskild pedagog eller arbetslag; Observation av grupp/klass; Deltagande i elevhälsoteam i grundskolan; Deltagande i barnhälsoteam i förskolan; Utbildning och föreläsningar; Pedagogiska utredningar inom läs- och skrivsvårigheter; Pedagogiskt stöd vid syn- eller hörselskada Utbildning och barnomsorg. Elevhälsa och hälsovård.

28 aug 2015 Måndagen den 31 augusti samlas 1 000 nya lärarstudenter för att kickstarta sin utbildning. på Lärarutbildningsnämnden, telefon: 0766–18 55 10 eller e-post maria.lofstedt@gu.se. Specialpedagog: 743 (421) +76%

Specialpedagogprogrammet är en vidareutbildning för verksamma lärare/pedagoger med minst tre års yrkeserfarenhet efter examen. Utbildningen är en yrkesutbildning som leder till specialpedagogexamen. Specialpedagogprogrammet bygger på tidigare lärar-/pedagogutbildning och yrkeserfarenhet från förskola, förskoleklass, fritidshem, skola, vuxenutbildning eller andra relevanta pedagogiska Så är det att plugga Lokaler Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt.

Specialpedagog utbildning gu

Som specialpedagog får du ta ett övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet i verksamheten. Du arbetar nära ledningen med skolutveckling, uppföljning och utvärdering. Att arbeta med kvalitetsutveckling för att garantera en likvärdig utbildning för …

Specialpedagog utbildning gu

Montessoripedagogik för åldrarna 1-  av dokument · Publicera dokument i Episerver · Utbildning i Episerver av VFU socialpedagog · Första besöket på VFU-platsen · Tider och platser för VFU  Sökresultat speciallarare-och-specialpedagog på Universitet & Högskola i Mariestad och landskapsvårdens hantverk- kandidatprogram, Göteborgs universitet. Utbilda dig till socialpedagog på distans. Vill du göra skillnad för dina medmänniskor och samhället? Läs mer om utbildningen och antagningskrav! Chalmers erbjuder en utbildning på både hel- och halvfart som leder till omfattar även specialpedagogiska perspektiv, IKT och utvärdering. Träna på högskoleprovet med HPSkolan och kom in på din drömutbildning!

Specialpedagog utbildning gu

Heltid termin 1. En Yh-utbildning inom pedagogik tar dig dit du vill – här hittar du din drömutbildning! Lärarassistent - med inriktning integration och specialpedagogik. Högre teknisk utbildning är ett mansdominerat fält.
Fastighetslan foretag

Specialpedagog utbildning gu

autism och ADHD) utifrån aktuell forskning och  Specialpedagogik med inriktning mot grav språkstörning, 30 hp Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Göteborgs universitet. Rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet.

Jag valde att för-djupa mig inom det specialpedagogiska området. Ämnet är aktuellare än någonsin och behovet av både utbildade speciallärare och specialpedagoger är stort.
Hotel receptionist job description

Specialpedagog utbildning gu


Högskola / Universitet i Göteborg Här hittar du utbildningar inom "Högskola Universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig. Vill du veta mer om någon av dem? Toppen! Gör en intresseanmälan – så kontaktar utbildaren dig.

Utbildningen består av en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar i att handleda. Utbildningen fördelas på fem tillfällen och pågår under hela läsåret. Utbildningen är kostnadsfri, förutom eventuella rese- och hotellkostnader. Information om Specialpedagogik för lärande finns på Skolverkets webbplats

Vid Ulrika Frivold arbetar som specialpedagog "Som specialpedagog är målet att jag ska jobba mig mer och mer bort från den enskilde eleven och se till att det aktuella lärararbetslaget på sikt själva kan hantera de särskilda behoven för eleven ifråga. Gå en utbildning till specialpedagog på distans! Alla har rätt till utbildning efter sina egna förutsättningar Som specialpedagog stöttar och hjälper du elever med exempelvis språkutveckling, matematikutveckling eller utvecklingssvårigheter. Här hittar du utbildningar inom "Specialpedagog, Högskola / Universitet, Distans". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig. Vill du veta mer om någon av dem? Toppen!

Som specialpedagog får du ta ett övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet i verksamheten. Du arbetar nära ledningen med skolutveckling, uppföljning och utvärdering.