LibGuides: T9 (T6) - Juristprogrammet: Examensarbete: Home

6909

Välkommen till Examensarbetet (LÄA110) 30 hp. Kursen ges av institutionen för medicin och ingår i läkarprogrammet, termin 10. Examensarbetet tillsammans med kurserna Biomedicinsk fördjupning (BF) 1-3 är en viktig del i din vetenskapliga och professionella utveckling.

Sveriges populäraste juristutbildning. Juristprogrammet på Stockholms universitet. 2,039 likes · 2 talking about this. Sveriges populäraste juristutbildning. Juristprogrammet på Stockholms universitet.

Examensarbete juristprogrammet gu

  1. Trafikverket.se bilregister
  2. Henrik eriksson psykiatriker

Kursen examensarbete är en obligatorisk kurs inom juristprogrammet. Examensarbetet utgörs av en uppsats som kan skrivas på svenska eller engelska. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska men engelskspråkigt textmaterial kan förekomma. Kursen examensarbete är en obligatorisk kurs inom juristprogrammet. Examensarbetet utgörs av en uppsats som kan skrivas på svenska eller engelska. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska men engelskspråkigt textmaterial kan förekomma.

Specialkurser och examensarbete räknas inte in. 2. Behörighet för att påbörja specialkurs: 150 godkända obligatoriska hp på avslutade kurser vid juristprogrammet senast vid specialkursens start. Dessa kan vara tagna på juristprogrammet vid SU eller tillgodoräknade. Specialkurser och examensarbete räknas inte in. Förkunskapskrav

Förkunskapskravet för att få registrera sig på examensarbete är alla obligatoriska kurser på juristprogrammet. Från detta krav kan man få dispens.

Examensarbete juristprogrammet gu

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng Master of Laws, 270 credits Programkod: S2JUR Grundnivå, examen på avancerad nivå / First cycle, Second-cycle qualification 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Dekan vid fakulteten 2018-05-02 (G 2018/263) och senast reviderad 2019-05-10 (GU …

Examensarbete juristprogrammet gu

Juristprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet är en modern juridikutbildning för dig som vill arbeta inom privat eller offentliga sektor. Programmet ger dig goda teoretiska och praktiska kunskaper. Du lär dig att behärska den juridiska metoden genom färdighetsträning i skriftlig och muntlig juridisk kommunikation. Detta examensarbete är genomfört i samarbete med Stadsbyggnadskontoret Göteborg.

Examensarbete juristprogrammet gu

Simon Sandequist påbörjar under hösten sista terminen på juristprogrammet återspeglas i hans val av fördjupningskurser och kommande examensarbete. Jag läser min sista termin på juristprogrammet och har valt att kombinera författandet av mitt examensarbete med praktik. Efter att ha suttit i  Juridiska Institutionen Juristprogrammet Examensarbete, 30 högskolepoäng HT 2011 Culpa in contrahendo En analys av det prekontraktuella skadeståndsansvaret Juristprogrammet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet erbjuder dig som student en utbildning av hög kvalitet. Programmet är på 270 högskolepoäng, vilket motsvarar 4,5 års heltidsstudier. Syftet med juristprogrammet är att ge dig goda juridiska kunskaper som du praktiskt kan tillämpa.
Dios investerare

Examensarbete juristprogrammet gu

Det finns inget krav på att examensarbetet ska skrivas på engelska. LibGuides: T9 (T6) - Juristprogrammet: Examensarbete: Home Examensarbete för juristprogrammet, 30 högskolepoäng Course for Final Thesis for the Law Program, Second Level, 30 Credits Examensarbete kan göras enskilt eller, med examinators samtycke, i gruppform.

Göteborg den 17 maj 2015 Viktor Arnesson We would like to show you a description here but the site won’t allow us. DiVA portal is a finding tool and an institutional repository for research publications and student theses written at 49 universities and research institutions. Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 2 SUMMARY The aim of this paper is to evaluate the predictability of the Swedish law that prohibits the spreading of threats or disdain against certain groups of people, known as hets mot folkgrupp. While hate speech is a commonly used term for such phenomena, its use is not appropriate in Juridiska Institutionen Juristprogrammet Examensarbete, 30 högskolepoäng HT 2011 Oskriven exklusiv bolagsstämmokompetens t !"#$%&'()(*+,#("(-./ Författare: Jonas Juristprogrammet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet erbjuder dig som student en utbildning av hög kvalitet.
Fordonsteknisk utbildning stockholm

Examensarbete juristprogrammet gu


Juridiska Institutionen Juristprogrammet Examensarbete, 30 högskolepoäng HT 2011 Oskriven exklusiv bolagsstämmokompetens t !"#$%&'()(*+,#("(-./ Författare: Jonas

Du väljer inriktning mot t ex affärs juridik, miljörätt, socialrätt eller skatterätt. Termin 9. Examensarbete. För mer information om Juristprogrammet, vänligen fyll i en  Mellanösternkunskap: Examensarbete för kandidatexamen.

Examensarbete på Juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Lotta Vahlne Westerhäll Examinator: Sari Kouvo Termin för examen: VT 2019 . INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Juristprogrammet på Stockholms universitet. 2,039 likes · 2 talking about this. Sveriges populäraste juristutbildning. Juristprogrammet på Stockholms universitet. 2,039 likes · 1 talking about this. Sveriges populäraste juristutbildning.

DiVA portal is a finding tool and an institutional repository for research publications and student theses written at 49 universities and research institutions. 2020-08-18 Juristprogrammet är nio terminer och består av ett antal obligatoriska kurser som studeras enligt en given studieordning, samt specialkurser (45 hp) och examensarbete (30 hp). Specialkurserna ger dig chansen att i slutet av utbildningen fördjupa dig i ett juridiskt ämne som intresserar just dig. Särskilt om juristprogrammet. Juridiska institutionen; Utbildning; Under utbildningen; Under utbildningen; På denna sida får du som läser juristprogrammet vid Stockholms universitet information om hur anmälan och registrering går till för de kurser som du ska läsa en viss termin samt vilka förkunskapskrav som gäller för våra obligatoriska kurser och specialkurser. Förkunskapskravet för att få registrera sig på examensarbete är alla obligatoriska kurser på juristprogrammet.