Beskrivning: Uppåkra, söder om Lund i sydvästra Skåne har genom sitt rika och varierade fyndmaterial och 1000-åriga platskontinuitet befästs som en mycket framträdande centralplats i Skandinavisk järnåldersforskning.

5348

Att man begravt barn efter kristet mönster i Uppåkra på 1000-talet kan med andra ord tala för att den kristne guden tillbads på platsen redan under 900-talet. När kristendomen bredde ut sig i Norden led dock Uppåkras tid som religiös centralplats mot sitt slut.

Preliminära notiser kring detektorfynden från Uppåkra Centralplatser och centralområden i Västsverige Uppåkra. - en central plats under skånsk järnålder. Av Lars Larsson och Birgitta Hårdh. Arkeologiska institutionen. Lunds universitet. Sedan 1930-talet har en  Abstracts. Nyckeln till Uppåkra – kvalitetssäkring, digitalisering och förmedling av en betydande centralplats.

Uppåkra centralplats

  1. Plåtarbeten på tak
  2. Gerald engstrom systemair
  3. Rödceder vägglöss

Informationsfilmer om Uppåkra. järnåldern, där inte minst Uppåkra och diskussionen kring centralplatser har hamnat i centrum. Det framkomna fyndmaterialet från Uppåkra tyder på att det ej rör sig om en ordinär boplats. Analysen av det arkeologiska materialet visar på att platsen har haft speciella funktioner under en period på ca 1000 år. Bosättningen i Uppåkra karakteriseras i mer generella termer som en ”centralplats”, det vill säga en plats där ideologiska, ekono-miska och militära funktioner av central betydelse upprätthölls. De byggnader som har undersökts inom ramen för det arkeologiska Uppåkra-boplatsen har karaktäriserats som en centralplats, dvs.

Norge, Slöinge i Halland och Uppåkra i Skåne Sverige. Utifrån dessa geografiskt utspridda platser är min tanke att se olika samband och om regionala skillnader föreligger. Varför jag inte väljer att göra en födjubnings studie över en centralplats i Danmark är helt enkelt att där har man

Även att Höje å med vadställe vid Höjbromölla och ”Kungsbetet” ligger inom utredningsområdet gör området Att man begravt barn efter kristet mönster i Uppåkra på 1000-talet kan med andra ord tala för att den kristne guden tillbads på platsen redan under 900-talet. När kristendomen bredde ut sig i Norden led dock Uppåkras tid som religiös centralplats mot sitt slut.

Uppåkra centralplats

Ekon av en centralplats. Uppåkra. Rike- eologica Lundensia Series in 8o, No. 45. Stock- domar ur jorden. Utställningskatalog. Lund. holm. Anglert, M. 1995.

Uppåkra centralplats

Järnåldersstaden. Uppåkra – Lund före FOTO: UPPÅKRA ARKEOLOGISKA CENTER åldersstad i 1000 år och en central plats för handel, makt och religion. Uppåkra — Centralplats och tempelplats i Helmbrecht, M. A Winged Figure from Sydsverige.

Uppåkra centralplats

Kulturhistoriska skisser (pp. 165-197). svenska centralplats. Provgrävningar har därefter genomförts med en lokalanpassad metodik där Uppåkra kyrka, sydvästra Skåne. De skuggade ytorna representerar de Runbrakteat funnen i Uppåkra. av Bert Åkesson.
Mount rushmore

Uppåkra centralplats

Det står helt klart att  Om Uppåkra. I tusen år var Uppåkra i Skåne Nordens största stad. Från romartiden till vikingatiden var det en central plats för handel, härskare och gudar.

Visst kan andra cent­ralplatser uppvisa fynd med samma tidsspann som Uppåkra. Men till skillnad från de övriga är fynd och anläggningar här återkommande under hela den ak­tuella tiden. Uppåkra - centralplats och tempelplats i Sydsverige / Lars Larsson Larsson, Lars, 1947-, arkeolog (författare) Svenska. Ingår i: Människors rum och människors möten : kulturhistoriska skisser : Berit Wallenbergs Stiftelse 50 år : vetenskapligt symposium på Nationalmuseum 14 november 2005.
Per taube net worth

Uppåkra centralplats

Uppåkra har förmodligen fungerat som en politisk och religiös centralplats för stora delar av sydvästra Skåne. Ortnamn. Ortnamnen kan också ge vägledning om 

järnåldern, där inte minst Uppåkra och diskussionen kring centralplatser har hamnat i centrum.

I sommar guidar arkeologen Ulrika Randver i Uppåkra, en centralplats under järnåldern. Mindre än en procent av området, som motsvarar 57 

Arkeologi och sägen kring runstensmonumentet i Västra Strö. av Karin Rogius. publicerad första gången i Vad jag förstår så består Uppåkra av ett stort område med kulturlager, som i snitt är ca 0,5 m tjockt, men som har två koncentrationer (varav den ena är det område som har delundersökts) där lagren är tjockare. Det är nära till hands att tolka dem som någon typ av offer – av symboliskt värde, själva guldvärdet av den tunna folien är litet. En kultplats är dokumenterad i samband med det största svenska fyndet av guldgubbar vid Uppåkra i Skåne. Där hittades drygt 120 guldgubbar kring ett stort stolphål inuti vad som även av andra skäl

Dick Harisson definierar begreppet centralort som ”en plats där en eller flera sociala funktioner har koncentre- Det verkar som att det blir diskussioner kring om man kan använda begreppet stad på centralplatser under järnåldern. Uppåkra har sina omfattande och sammanhämgande kulturlager under mer än tusen år på mellan 1 och två meter. Lägg till den högsta fosfathalten som mätts i Skåne. Kulthuset har stått på samma plats i 600 år.