är dags att avverka. Sälja virket. Rotpost eller avverkningsrätt? Prislistor. Upp- mer konkurrens och tradition att köpa rotposter. Man betalar bra jämfört med.

1472

ändrade prislistor men toppriserna på rotposter kan sjunka något. Massaved: Utbudet av massaved är förvånansvärt starkt i höst, inte minst på färsk gran. Jag tror inte att det blir brist på granmassaved delvis beroende på granbarkborren. Visserligen kan flödet av barr-massaveden bli …

Nu har vi dock gjort det lite enklar