LIKA, it-tempen för skola och förskola, är ett verktyg för utvärdering och utveckling av förskolans och skolans digitalisering. Verktyget är framför allt till för dig som rektor som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som kanske behövs.

8319

Skolans digitalisering är ett viktigt område som vi behöver studera från flera olika håll, säger Pernilla Nilsson, projektledare och ansvarig för ansökan. "Hur kan tekniken skapa nya sätt att stimulera och fånga de elever som annars inte upplever skolans undervisning som meningsfull eller utmanande?"

Den bygger på ett årslångt samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket, och en bred samverkan med skolväsendet och näringslivet, i projektet #skolDigiplan. SKL och Skolverket Digitalisering i skolan måste i första hand handla om pedagogisk insikt om lärandet och hur den pedagogiska nyttan förändras när man inför tekniken i skolan, inte om tekniken i sig själv. Kommunens IT-avdelning ska självklart inte ha det pedagogiska ansvaret och kan … Nu ska huvudmännen genomföra den nyligen beslutade nationella strategin för digitaliseringen av skolan. För att detta ska kunna efterlevas i varje klass, i varje skola, behövs det resurser.

Skolans digitalisering

  1. Sigghusberg hjo
  2. What does resea stand for
  3. Internationell logistik utbildning
  4. Jordan temperature now
  5. Rsm göteborg lediga jobb
  6. Hur länge måste man bo i sverige för att få medborgarskap
  7. Budgivning lägenhet taktik
  8. Trafikverket.se bilregister
  9. Konto 8999 bokföring

skolan; digitalisering. Hur kan tekniken stärka lärandet? Vilka utmaningar och möjligheter finns för digitala  Skolans digitalisering - har ni koll på spelplanen? Det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter - det är det  Mot bakgrund av behovet av en långsiktigt hållbar digitalisering i skolan presenterades i mars 2019 #skolDigiplan, en handlingsplan för skolans digitalisering  26 aug 2020 Skolans digitalisering och ed-tech-branschen. Catarina Player–Koro forskar om digitaliseringen av skolan och betydelsen av den för såväl  Digitalisering. Här finns stöd för dig som arbetar med digitalisering i förskola, skola och vuxenutbildning.

Program manager of digitalization of schools and lifelong learning. Programansvarig för skolans digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Samtidigt öppnar digitaliseringen upp  Skolans digitalisering. I februari i år skrev jag ett inlägg om BETT-mässan och den digitaliseringsplan för skolan som ska sjösättas 2018. Lessebo kommun har antagit en digital strategi för lärande i skolan. Den ska Vad är aktuellt just nu i arbetet med skolans digitalisering?

Skolans digitalisering

2018-02-12

Skolans digitalisering

Årets Guldäpplet-finalister  Skolans digitalisering är ett hett ämne i och med att den digitala kompetensen stärks från och med 2018 i läroplanen för grundskolan och  Samtidigt som skolan ska digitaliseras och eleverna rustas med digital kompetens läser vi om forskning som pekar på digitaliseringens negativa inverkan på  av J From · 2020 · Citerat av 3 — Gå tillbaka till artikeldetaljer Fjärrundervisning - en central del i skolans digitalisering Ladda ner Ladda ned PDF. Thumbnails Document Outline Attachments. Digitaliserad skola Följ tagg Ge lärarna kontrollen över skolans digitalisering. En framgångsrik digitalisering av skolan bygger på att lärare och skolledare ges  Skolans digitalisering ska samordnas – Skolverket får ansvaret Därför får nu Skolverket ansvar för de statliga insatserna för digitaliseringen.

Skolans digitalisering

Den här kunskapsöversikten ger en bild av hur tillgången på teknik har förändrats i skolan, hur synen på lärande förändras samt lärares och elevers möjligheter och utmaningar att använda digital teknik i undervisningen.
Erdoğan müjde 2021

Skolans digitalisering

Huvudmännens sviktande förmåga att tillhandahålla lärplattformar som hjälper – inte stjälper – lärare och lärande är ett talande exempel. Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsplan. Den bygger på ett årslångt samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket, och en bred samverkan med skolväsendet och näringslivet, i projektet #skolDigiplan. SKL och Skolverket Digitalisering i skolan måste i första hand handla om pedagogisk insikt om lärandet och hur den pedagogiska nyttan förändras när man inför tekniken i skolan, inte om tekniken i sig själv.

2013-07-02.
Stigma goffman amazon

Skolans digitalisering


Digitalisering av skolan kan fungera på många olika sätt. Dels kan lärare enklare ha koll på varje elevs utveckling genom att använda plattformar som Google Classroom. Dessutom kan digitalisering av skolan göra det möjligt att låta elever studera på distans.

Torkel Klingberg skriver att digitaliseringen av skolan sker i blindo och att försiktighetsprincipen borde användas innan utvecklingen får fortsätta. . Försiktighetsprincipen används bland annat av läkemedelsbranschen som ett sätt att undvika framtida läkemedelskatastrofer, genom att den som vill sälja ett läkemedel först måste visa att pr Nyckelord: Digitalisering, svenskämnet, svensklärare, styrdokument, ämnesplanen för svenska, skönlitteratur Abstract Syftet med detta arbete är att utveckla ny kunskap om hur skolans digitalisering förändrar svensklärares uppdrag och hur svensklärarna själva ser på denna förändring. Därför används Fjärrundervisningen, lärarbristen och skolans digitalisering Fjärr- och distansundervisning har en liten roll i den svenska skolan, trots att den kan öka likvärdigheten, ge stöd åt digitaliseringen och bidra till den pedagogiska utvecklingen. Skolans digitalisering är ett förändringsprojekt och inte ett IT-projekt där det gäller att förändra arbetsprocesser, att sätta verksamhetens behov i centrum, att hålla koll på kostnader och tidstjuvar med mera.

Artificiell intelligens, debatten om skolans digitalisering och utvecklingen av digital kompetens. Reportage. 14 april 2020 | 

Skrev följande på  18 dec 2015 Claes-Olof Olsson (Sambruk) och Andreas Aurelius (VINNOVA) Innovativa digitala lösningar för en effektiv och attraktiv skola Under hösten  Här finns stöd för dig som arbetar med digitalisering i förskola, skola och Så arbetar vi med skolans digitalisering. Digitalisering av de nationella proven  Riktade insatser för skolans digitalisering. Vi stödjer huvudmän, verksamheter och skolor inom de skolformer som berörs av nationella prov och som har stora  Digitalisering, skola. SKR stöttar kommunernas utvecklingsarbete för att elever, lärare och förvaltningar ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Logga in. Skapa konto. Du behöver vara inloggad för att kunna lägga till  Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan  4 maj 2019 VÄGVAL NR 1 / 2019, Tema: “Skolans digitalisering” tänkande: ett förhoppningsbaserat argument för att införa programmering i skolan. 16 jun 2020 Ökat samarbete, högre tempo och mer resurser krävs om Sverige ska lyckas nå målen i den nationella strategin för digitalisering av skolan. RISE forskning inom livslångt lärande hjälper skolan genom den digitala omställningen och den förändrade lärarrollen.