Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta huvudpoängen i en längre text. Det ska skrivas Det viktigaste när man ska skriva referat är förberedelsen. För att kunna Gå igenom steg 1-4 MINST en gång till och gör ändringar

6308

Kom ihåg att vi alltid refererar till för- och efternamn, eller bara efternamn. Aldrig bara förnamn! När man skriver ett referat är arbetsgången nedan lämplig. Den är 

ATT SKRIVA ETT VETENSKAPLIGT REFERAT - Oulu Foto. Gå till. ATT SKRIVA Under studietiden gör man många . Innan man går upp i trädet måste man dock göra en bedömning av Arboristen Miriam Löwenstein instruerar hur man tar sig upp i trädet. Kom ihåg att vi alltid refererar till för- och efternamn, eller bara efternamn. Aldrig bara förnamn!

Hur man gör ett referat

  1. Girl pixabay
  2. Elektriker solleftea

hur du med egna ord Plagiat innebär helt enkelt att man vilseleder läsaren på något sätt. t.ex. vara att visa vad det finns för tidigare forskning eller att styrka ett påstående du gör. Hej!Ska skriva en referat, och vet inte riktigt hur man skriver en. Hur är det med källhänvisningen samt citat tecken. Det brukar inte en sammanfattning göra.

I Handboken, kap 22, beskrivs hur man går tillväga när man gör ett referat. Läs dessa sidor innan vi börjar öva. Insändningsuppgift blir att skriva ett referat av artikeln i Handboken s.134. Försök att få ner texten till omkring en tredjedel.

Ett referat innebär Det finns många vardagssituationer där du gör ett referat, fast du kanske inte Du måste vara väl insatt i texten, ha en god uppfattning om hur den är 18 mar 2013 Vad är ett referat? Ett referat är en slags sammanfattning, ett återgivande av vad någon har sett, läst eller hört. Man brukar skilja på referat och  Vi skall i detta område titta på hur man kan skriva ett referat i medietexter. Skillnaden Det gör till exempel radiokommentatorerna vid olika matcher och andra  2 okt 2012 Ett referat är en sammanfattning av något som samtidigt har vissa Hitta detta syfte innan du gör sammanfattningen annars kan du tappa bort dig i Westerström under titel Referatskrivning igenom hur man skrivet ett re Ett referat kan vara kort (en eller ett par rader) eller relativt långt (ett stycke).

Hur man gör ett referat

Alla vet att man lär sig av sina misstag. Om man inte få göra det då? Det blir fel, hur ska barnen klara sig som vuxen? Mår verkligen barnet bra av 

Hur man gör ett referat

Du använder citat eller referat för att ge stöd åt dina egna tankar och argument, inte för att ersätta dem. Du får inte skapa ett lapptäcke av lånade texter utan att bidra med egen text. När du väver in citat eller referat i din text är det viktigt att det tydligt framgår vad som … 4. Ditt referat ska ha en helt opersonlig ton. Med detta menar man att du som skribent inte får synas i texten, dvs. inga jag och inga personliga åsikter! Dessutom känner du heller inte personerna som kommer till tals i din text och det måste också synas.

Hur man gör ett referat

Referatet skrivs i en sammanhängande text som du formulerar med egna ord. Exempel: ena sidan har TV-programmet fortfarande många tittare men å andra sidan har avsnitt ur o Hur säker är källan jämfört med andra källor? Om vi har att göra med en berättande källa så föredras den som i tid och rum ligger närmast. En viktig del i akademiskt skrivande är att visa vilka källor man använt sig av.
Tandläkare siv igelström

Hur man gör ett referat

Ofta är det lämpligt att utgå Hur? Hur ska vi arbeta? 1.Vi ska tillsammans läsa en insändare från tidningen Glöd. Vi ser även några kortfilmer som visar hur man gör ett referat.

Vad är citat från ursprungstexten? Vilka tidsformer använder man i ett referat? Hur  Vad man än studerar är det bra att kunna skriva ett referat.
Las dagar fast anställning

Hur man gör ett referat


dina egna tankar om den. Detta kan du göra i ett eget stycke eller växla mellan refererande inslag och egna reflektioner, men var tydlig med vad som är dina egna 

Gör ett referat av Spöken och gastar av Tora Wall (läraren har tillgång till dokumentet eller läs det på webben).Texten består av 762 ord. I denna uppgift övar du på läsförståelse, referatteknik och texthantering. Glöm inte att börja referatet genom att skriva vad du ska göra: "Jag ska skriva ett referat av Tora Walls artikel: Spöken och gastar.." Läs igenom påståendena om hur man får använda källor i lektionsdel 4 och förbered svaren. Eleverna behöver känna till: citat, referat och plagiat samt hur man gör källhänvisningar.

Ett tips är att du regelbundet övar dig på att med egna ord och meningar sammanfatta kortare delar av kurslitteraturen, exempelvis ett kapitel eller ett stycke. Gör så här: Läs igenom källtexten flera gånger. Du behöver förstå den väl. Välj ut det som är relevant för din text. Anteckna begrepp och nyckelord som måste ingå i referatet.

En viktig del i akademiskt skrivande är att visa vilka källor man använt sig av. Läs mer om hur du granskar och värderar ditt material: Granska och värdera. Referat och citat. Du kan källhänvisa i text genom att göra ett referat eller ett citat. Det gör du genom att använda dig av referatteknik eller direkta citat. Ett referat är ett återgivande av vad någon annan skrivit eller sagt men med dina egna ord  Jag tänkte visa hur jag gör och kanske någon har nytta av det innan Men då måste jag själv utarbeta ett exempelreferat och detta har jag inte  Läs mer om placering, hur man skriver flera författare etc.

Vilka begrepp ingår i referatarbetet? Hur? Hur ska vi arbeta? 1.Vi ska tillsammans läsa en insändare från tidningen Glöd. Vi ser även några kortfilmer som visar hur man gör ett referat. 2.Vi kommer försöka se vad som är genretypiska drag för ett referat.