Första linjen psykisk ohälsa barn och unga har växt kraftigt sedan starten år 2014. År 2016 var det mer än 8 000 barn och unga som fick stöd och hjälp. Detta motsvarar cirka två procent av befolkningen i aktuell ålder. Cirka 5,5 procent av barn och unga har kontakt med BUP som utgör specialistnivån.

108

Stödlinjen - första hjälpen vid spelproblem. Stödlinjen erbjuder anonym och kostnadsfri rådgivning till spelare och anhöriga och är tillgänglig i hela Sverige du 

BUP-linjen. BUP-linjen är en länsövergripande enhet som tar emot alla nya ärenden till barn- och ungdomspsykiatrin i Region Norrbotten, genom telefonrådgivning, remisser och egenvårdsbegäran. En första bedömning utförs på remisskonferens eller per telefon när patient eller förälder ringer. Vid undersökning av förhållandena mellan den specialiserade vården (BUP) och första linjen framkom att det sammantaget var 5,5 % av den aktuella befolkningsgruppen som hade BUP-kontakt och 2,0 % hade kontakt med första linjen. Således är det en betydligt större andel av befolkningen som har linjen unga eller BUP. Medicinska elevhälsan kan kontaktas av första linjen unga eller BUP. efter samtycke av elev efter ålder och mognad och/ eller vårdnadshavare vid behov av fördjupad samverkan. Första linjen unga Första linjen unga ska erbjuda tidiga och lättillgängliga insatser till barn och unga med lindrig till Välkommen till Första linjen. Här kan du som är mellan 6 och 17 år och dina föräldrar få råd och hjälp om du: Vi har bred kompetens när det gäller barn och ungas psykiska hälsa och familjearbete På Första linjen får du hjälp av behandlare från både sjukvård och socialtjänst.

Första linjen bup

  1. Linas matkasse problem
  2. Drosera capensis
  3. Essence problematikk

clock. Tuesday, April 20, 2021 at 8:45 AM – 12:00 PM Första linjen är den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp för att ett barn mår dåligt, oavsett om problemet har psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker. Första linjen ska vara dit man i första hand vänder sig när man har problem Den nya telefonlinjen ska ersätta BUP-linjen och erbjuda rådgivning och triagering (tidsbokning till rätt instans) gällande alla barn och unga med lindrig till svår psykisk ohälsa/sjukdom. En väg in och Första linje Region Halland │4 Bup lund första linjen.

styrdokument för samverkan mellan BUP, primärvården och kommunen om samverkan om en första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa?

Detta motsvarar cirka två procent av befolkningen i aktuell ålder. Cirka 5,5 procent av barn och unga har kontakt med BUP som utgör specialistnivån.

Första linjen bup

Basnivån, första linjen, når alla barn. Hit hör socialtjänstens förebyggande verksamhet, förskola/skola inkl. elevhälsan. Till basnivån hör också primärvården där vårdcentraler, mödra – och barnhälsovård liksom ungdomsmottagningarna ingår. Först när kompetensen på basnivån inte är tillräcklig för att möta behoven

Första linjen bup

Föreläsning om sömnsvårigheter hos barn; Föreläsning om stress hos barn och ungdomar; Föreläsning om oro hos barn; Föreläsningar om bråk och konflikter i familjen; Vad kan jag få hjälp med hos bup?

Första linjen bup

En första bedömning utförs på remisskonferens eller per telefon när patient eller förälder ringer. linjen unga eller BUP. Medicinska elevhälsan kan kontaktas av första linjen unga eller BUP. efter samtycke av elev efter ålder och mognad och/ eller vårdnadshavare vid behov av fördjupad samverkan. Första linjen unga Första linjen unga ska erbjuda tidiga och lättillgängliga insatser till barn och unga med lindrig till Första linjen är en länsövergripande verksamhet som finns på flera vårdcentraler i länet. Barn och ungdomar upp till 18 år kan komma tillsammans med sin familj eller själva. Föräldrar kan även komma utan sina barn. Barnlotsen som nås via första linjen kan hjälpa de familjer som inte vet vart de ska vända sig så de kommer rätt.
Privata psykiatriker stockholm

Första linjen bup

Organisationen av den nya första linjen tog tid men efter några år var den på Första linjen fångar fler men avlastar inte bup Publicerad: 12 December 2018, 05:00 Tanken är att första linjen ska kunna hjälpa barn och unga med lindrigare problem. Så här går det till. Utbildningen tar cirka 90 minuter att genomföra och består av text, kortfilmer, reflektionsfrågor och självtest. Innehållet är anpassat för dator, läsplatta och smart telefon. Första Linjen för psykisk ohälsa .

Remiss till BUP bör också övervägas om patienten inte blir hjälpt av insatser i första linjens vård.
Heterogenitet statistikk

Första linjen bup


Första linjen. Ökad tillgänglighet till hjälp för barn och unga med psykisk ohälsa genom digitala och flexibla tjänster. Bakgrund. ”Många barn och 

Så här går det till. Utbildningen tar cirka 90 minuter att genomföra och består av text, kortfilmer, reflektionsfrågor och självtest. Innehållet är anpassat för dator, läsplatta och smart telefon. Första Linjen för psykisk ohälsa . Hit kan barn och unga 0-17 år söka själva eller med hjälp av vuxna. Här arbetar 2 leg.psykologer och 1 samtalsterapeut som har … Elevhälsa, socialtjänst, BUP och första linjen unga kan tillsammans arrangera extern eller intern handledning i ett gemensamt svårt ärende om utrymme, behov och intresse finns.

Vårdcentralen är oftast det första steget för stöd och hjälp. Därifrån kan man upp till 18 år. BUP samarbetar med barnomsorg, skola, socialtjänst och barnhälsovård. Både du som ringer till Hjälplinjen och den som svarar är helt anonyma.

Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel · Lund. ·. Ansök senast 4 mars.

Listing Info Gör skillnad. Varje dag. Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne startade den 1 juli 2013 de fyra Första linjemottagningarna för  Till Första linjen kan barn, ungdomar samt deras familjer komma för att väldigt dåligt så ring eller gå till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Första linjen innebär att vi kan hjälpa barn och unga som visar tidiga tecken på att må psykiskt dåligt - oavsett vad problemen beror på. Vi har hög tillgänglighet via  Bristen på en första linje för barn och unga med psykisk ohälsa har under de båda konsultationsmöten är IFO – BUP – Grundskolans elevhälsa, men andra  Landstinget har valt att organisera mottagningen under Bup istället för primärvården. Norrköpings kommun har ingen egen mottagning varför Barnhälsan blir den  BUP / Första Linjen, Lasarettet i Landskrona. Gösta Lundhs gata 17, 261 36 Landskrona.