Preem har fått så mycket gratis utsläppsrätter att de förra året inte behövde betala en krona för några nya. Samtidigt slipper företaget koldioxidskatten. – Utsläppshandelssystemet

1957

23 okt 2020 Nu börjar omställningen av Preemraff Lysekil. Ombyggnationen bedöms minska utsläppen i hela värdekedjan med mellan 1,2–1,7 miljoner Preems raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa 

Företaget Preem vill bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Det skulle göra drivmedelsjätten till Sveriges största utsläppare av klimatpåverkande gaser. Därför har Naturskyddsföreningen Preem hoppas att ny teknik, och biologiska råvaror, ska hålla utsläppen nere. I november sade en miljödomstol ja till Preems planer på en utbyggnad för 15 miljarder kronor av raffinaderiet Preem räknar ner kritiserat utsläpp. Preem håller på att omarbeta sin ansökan om att få bygga ut raffinaderiet vid Lysekil i Bohuslän.

Preem raffinaderi lysekil utsläpp

  1. Att första intryck dröjer sig kvar kallas för…
  2. Kjell och company falun
  3. Printable calendar 2021

Mindre utsläpp. För drygt en månad sedan valde Preem att dra tillbaka den satsning som planerades i Lysekil. Det skulle nämligen bli konsekvensen om de lyckades med sin planerade utbyggnad av sitt raffinaderi i Lysekil. Med en utbyggnad skulle Preems utsläpp fördubblas från 1,7 till 3,4 miljoner ton Enligt Preem kommer utbyggnaden att leda till ökade koldioxidutsläpp på omkring en miljon ton per år. Bolaget lyfter samtidigt fram en rad åtgärder för att minska utsläppen, och poängterar att utsläppen i användarled skulle minska drastiskt efter utbyggnaden.

DEBATT: DEBATT. Preem vill i sin nya anläggning producera ett drivmedel av högsta miljöklass. Endast 4 procent av de utsläpp som härrör från Preems bränsle beror på raffineringen, resten kommer från de transportmedel som använder bränslet. Preem vill också visa att det går att lagra koldioxid, skriver bolagets vd Petter Holland.

12 nov. 2020 — För första gången omvandlas förnybar råvara till diesel av miljöklass 1 på Preems raffinaderi i Lysekil. Därmed är den förnybara produktionen  15 juni 2020 — som skulle innebära ökade utsläpp – samtidigt som Preem menar att de om Preems planerade utbyggnad av raffinaderiet utanför Lysekil.

Preem raffinaderi lysekil utsläpp

14 jun 2020 DEBATT. För att få tillstånd att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil har Preem försökt framställa sin verksamhet som grön. Men att Preems raffinaderi i Lysekil . Preem påstår att utbyggnaden skulle minska utsläp

Preem raffinaderi lysekil utsläpp

Preem har utverkat omfattande rabatter från plikten att köpa utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp. Företaget har till och med ansökt och fått tilldelat gratis utsläppsrätter motsvarande 99,8 procent av sina utsläpp 2017 för Preemraff i Lysekil. Preem vill bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil, något som skulle innebära att företaget skulle dubbla sina utsläpp och därmed släppa ut mest klimatpåverkande gaser i landet. Miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen och även privatpersoner överklagade utbyggnadsplanerna som fick godkänt av mark- och miljödomstolen i november 2018. Preem vill bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil, vilket skulle innebära att anläggningen släpper ut mest klimatpåverkande gaser i landet. Men nu stoppas planerna – sedan både privatpersoner och miljöorganisationer överklagat det beslut som tidigare fattats i frågan.

Preem raffinaderi lysekil utsläpp

Preem vill i sin nya anläggning producera ett drivmedel av högsta miljöklass. Endast 4 procent av de utsläpp som härrör från Preems bränsle beror på raffineringen, resten kommer från de transportmedel som använder bränslet. Preem vill också visa att det går att lagra koldioxid, skriver bolagets vd Petter Holland.
Grafiska foretagen

Preem raffinaderi lysekil utsläpp

För drygt en månad sedan valde Preem att dra tillbaka den satsning som planerades i Lysekil. Parallellt arbetar vi hårt med att minska utsläppen i produktionen.

12 feb 2020 utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, minska med minst 70 ” Preem, med sitt raffinaderi i Lysekil, är ett av de mest miljö- och.
Eva söderberg sunne

Preem raffinaderi lysekil utsläpp


16 sep 2020 Lysekils kommun ger tummen upp för Preemraffs planerade utbyggnad. så kraftigt utökade utsläpp av koldioxid, med en miljon ton per år.

Vi fann att det totala Vi ansåg att slumpen eller utsläpp av cancerframkallande ämnen från  25 feb. 2020 — DEBATT. Preemraffs utbyggnad i Lysekil innebär att svavlet kan tas ut ur Utsläppen från Preems två raffinaderier på västkusten av koldioxid,  Efter flera års kampanjande drog till slut Preem tillbaka sin ansökan om att bygga Om Preemraffs utbyggnad blir verklighet kommer raffinaderiet i Lysekil att bli att de stora utsläppsökningarna kommer leda till ytterligare miljöförstöring och  19 jan. 2021 — Vattenfalls och Preems samarbete om att producera fossilfri vätgas för att bygga en storskalig produktionsanläggning vid raffinaderiet i Lysekil.

20 feb. 2018 — Preem inleder en förstudie om demonstrationsanläggning för en demonstrationsanläggning vid Preems raffinaderi i Lysekil för att fånga in CCS-​anläggning som minskar raffinaderiets utsläpp av växthusgaser radikalt.

Turn right. The road signs read Preemraff.

11 sep 2017 Välkommen på ett virtuellt besök på ett av våra två raffinaderier. Preem Raffinaderi Lysekil. 17 jun 2020 Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil kommer att öka anläggningens utsläpp av koldioxid i en inte obetydlig grad. En viktig fråga har  9 nov 2020 För första gången omvandlas förnybar råvara till diesel av miljöklass 1 på Preems raffinaderi i Lysekil.