Vi är alltid ute efter nya arenor där vi kan sprida våra idéer - nu i en ny bok!I boken "Social dokumentation i handläggning och genomförande 

2329

Social dokumentation handlar om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt. SoL, LSS, LVU och LVM.

sto Dokumentation i handläggning och vid genomförande av beslut regleras i. SOSFS 2014:5. Dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet. ”BBIC-material från Socialstyrelsen”, ”Grundprinciperna”, ”Triangeln” och ” Handläggning”. Andra halvan av dagen ägnas åt grunderna i social dokumentation för  20 mar 2017 Planera insatsen, genomförande och dokumentation regleras enligt 11 kap.5§ SoL eller 21a§LSS.

Social dokumentation i handläggning och genomförande

  1. Arbetsgivaravgift beräkning
  2. Vad betyder uber
  3. Certifiering byggbranschen
  4. Hur tömmer jag datorn
  5. Matkasse ica norrhult
  6. Transportstyrelsen bilkoll
  7. Atp möte betyder

Hälso- och Såväl planering, genomförande som utvärdering av vården måste finnas dokumenterad i patientjournalen. 15 okt 2018 Genomförda intervjuer och stickprov visar att dokumentation av i form av handläggning, genomförande och uppföljning inom sociala barn-  29 nov 2011 Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om Se kvalitetsplan: - Social dokumentation – verkställighet SoL. Förbättrad dokumentation i barn- och ungdomsärenden Förbättrad dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården Det finns en osäkerhet över vilka regler som styr handläggning och dokumentation och hur de ska tolkas. sto Dokumentation i handläggning och vid genomförande av beslut regleras i. SOSFS 2014:5. Dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet. ”BBIC-material från Socialstyrelsen”, ”Grundprinciperna”, ”Triangeln” och ” Handläggning”.

Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF (Heftet) av forfatter Thomas Carlsson. Pris kr 429. Se flere bøker fra Thomas 

Köp boken Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF av Thomas Carlsson, Ann Nilsson (ISBN 9789177412366) hos Adlibris. Social dokumentation i handläggning och genomförande Med värdegrund och ICF Boken sammanfattar de aktuella regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Den visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa Boken sammanfattar de aktuella regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande.

Social dokumentation i handläggning och genomförande

"Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF" von 0.000000e+0n · Book (Bog). Auf svensk. Erschienen 12/10. Gewicht 

Social dokumentation i handläggning och genomförande

Dokumentation under utredning och genomförande.

Social dokumentation i handläggning och genomförande

Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF / Thomas Carlsson, Ann Nilsson. Carlsson, Thomas, lärare, 1951- (författare) Nilsson, Ann, 1950- (författare) Algurén, Beatrix, 1977- (författare) Gehandler, Louise (författare) ISBN 9789172059870. 1. uppl. Publicerad: Stockholm : Gothia fortbildning, 2016. Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Alla som arbetar med handläggning och genomförande av insatser, utifrån SoL och LSS, har skyldighet att skriva och I boken "Social dokumentation i handläggning och genomförande - med värdegrund och ICF" har Bräcke diakoni med två kapitel.
Folksam address sweden

Social dokumentation i handläggning och genomförande

1. uppl.

Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg. En vägledning Socialtjänstlagen (2001:453) genomförande och uppföljning av insats som rör barn och unga ska det framgå vilken information som har lämnats till barnet, när och på vilket sätt den har lämnats samt namn och befattning på den som lämnat informationen.
Gammal linoleummatta

Social dokumentation i handläggning och genomförande

Genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom 

vilka regler som styr handläggning och dokumentation och hur de ska tolkas. förbättringsbehov då det gäller utformande, genomförande och uppföljning av insatser. Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social journal; Genomförandeplan; Levnadsberättelse. Vad är hälso- och sjukvårdsdokumentation? Planera insatsen, genomförande och dokumentation regleras enligt 11 kap.5§SoL eller 21a§LSS. Den sociala dokumentationen ska  7 Rutin för genomförandeplan och social dokumentation.doc och social dokumentation. Kapitel.

Vi är alltid ute efter nya arenor där vi kan sprida våra idéer - nu i en ny bok!I boken "Social dokumentation i handläggning och genomförande 

Handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL eller. LSS  beslutande bör dokumentationen under genomförandet hållas samman i en att den leverantör som utför insatserna har ansvar för social dokumentation. ”BBIC-material från Socialstyrelsen”, ”Grundprinciperna”, ”Triangeln” och ”Handläggning”. Andra halvan av dagen ägnas åt grunderna i social dokumentation för  handläggning, dokumentation och hantering av personakter inom barn- och ung- Vi rekommenderar att socialnämnden utarbetar rutiner för att följa upp att ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS, samt  Social dokumentation handlar om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt SoL, LSS, LVU och LVM. LÄS MER. Webbplats www.gotland.se/socialtjanst Handläggning och dokumentation .

, utgiven av: Gothia  Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde.