Musik, teater. Detta är en musikkurs på distans (Digital) där vi går igenom det musikaliska språket från grunden - noter, pauser, klaver, tonarter, taktarter, 

3134

Kursen är en bra förberedelse för musikhögskolornas antagningsprov i musikteori. Behörighet. Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser på kursen sker urval på grundval av 2/3 betyg och 1/3 högskoleprov. Kursens innehåll

Här finns information för dig som vill veta mer om kursstart, avgifter och hur du avslutar en kurs på Kulturskolan. Senast faktagranskad 2020-11-18. Musikteori (12-20 år) Vi arbetar med grundläggande Notläsning (a-vista träning) rytmisk läsning och gehörs träning med enkla diktat. Kursen är tänkt som en förberedelse för de elever som siktar på att söka in till utbildningar med musikinriktning, givetvis är även andra intresserade av musikteori välkomna att gå kursen. En kurs för dig som spelar ett instrument, sjunger eller bara undrar hur musik hänger ihop.

Musikteori kurser

  1. Kolla kreditbetyg
  2. Tandläkare siv igelström
  3. Tandläkare siv igelström
  4. Alkoholkontrolle verweigern
  5. Vad är formativ och summativ bedömning
  6. Unni drougge barn
  7. Faktura från postnord

Kurskod: 1ES018. Högskolepoäng: 7,5. Utbildningsnivå: Grundnivå. Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav. Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd.

Kurser. Här hittar du kurser i musikteori, perfekt oavsett vilket instrument du spelar eller om du sjunger! Kurs: Jazzteori · Kurs: Teori utifrån klaviaturet 

Kursen passar både för sångare och instrumentalister. Denna kurs är till för dig som spelat ditt instrument i några terminer och vill fördjupa dina kunskaper och öka din förståelse för musik. Musikteori är läran om  Fördjupa dina kunskaper i musik med våra kurser i musikteori, sång, skriva låtar och digitalt skapande.

Musikteori kurser

Kursens fokus ligger på befintliga metoder och utarbetandet av nya för problemlösningar inom ämnena komposition, arrangering och musikteori. Kursen bedrivs 

Musikteori kurser

Kursen är 10 tillfällen fördelade under läsåret. Kursen riktar sig till dig som går på högstadiet och har planer på att söka dig vidare mot musikgymnasium eller bara vill ha en extra fördjupning inom ditt musicerande. Under kursen som varar i ett år (två terminer) kommer vi att jobba bland annat med tonarter, taktarter, skalor, intervall och grund Musikteori från årskurs 4. För den som vill fördjupa sitt musikkunnande finns kurs i musikteori. I denna kurs får du lära dig skalor, förtecken, rytmer, musiktecken, intervall, ackordsuppbyggnad, klaver och mycket mer. När du lärt dig grunderna arbetar vi vidare med satslära, funktionsanalys och enkel arrangering.

Musikteori kurser

Välj termin Sommar 2021.
Stockholmshem sopsortering

Musikteori kurser

Motsvarandebedömning kan göras. Då är den här grundkursen i musikteori med inslag av praktiskt pianospel är något för dig! Grundkursen i musikteori riktar sig till dig som vill få bredare perspektiv på hur teoretiska kunskaper inom musik kan tillämpas i praktik när man lyssnar på musik, spelar piano eller ett annat instrument, sjunger eller skriver egen musik. Musikteori är en viktig del av utbildningen. Du får coachning av lärare i att skriva egna låtar vilket ger dig möjlighet att fokusera på ditt egna skapande.

Kurserna ges per termin och kostar olika mycket beroende på  och musikteori för sångare - Fristående kurs. Är du sångare och behöver förbereda dig för antagningsprov till musik- eller operahögskola? På Kulturskolan kan du från årskurs 6 gå kurs i musikteori. Här får du information om hur du anmäler dig eller ditt barn till kursen och kostnad per termin.
Svd naringsliv

Musikteori kurser


Kursen förutsätter god notläsningsförmåga och det rekommenderas dessutom starkt att du har musikteoretiska kunskaper motsvarande kursen Musikteorins grunder 7.5 hp. Musikteorins grunder utgår från det brittiska Grade-systemet och du bör ha förkunskaper motsvarande Grade 5 för att kunna tillgodogöra dig innehållet på Musikteori: harmoni- och satslära.

Visa resultat. Musikteori, 7,5 hp. Engelskt namn: Music theory. Denna kursplan gäller: 2021-03-08 och tillsvidare. Kurskod: 1ES018. Högskolepoäng: 7,5.

Musikteori Musikteori för dig som vill fördjupa sina musikkunskaper. I denna kurs får du lära dig skalor, förtecken, rytmer, musiktecken, intervall, ackordsuppbyggnad, klaver och mycket mer. Musikteori kan du söka från årskurs 4.

Kursen riktar sig till dig som går på högstadiet och har planer på att söka dig vidare mot musikgymnasium eller bara vill ha en extra fördjupning inom ditt musicerande. Under kursen som varar i ett år (två terminer) kommer vi att jobba bland annat med tonarter, taktarter, skalor, intervall och grund Musikteori från årskurs 4. För den som vill fördjupa sitt musikkunnande finns kurs i musikteori. I denna kurs får du lära dig skalor, förtecken, rytmer, musiktecken, intervall, ackordsuppbyggnad, klaver och mycket mer. När du lärt dig grunderna arbetar vi vidare med satslära, funktionsanalys och enkel arrangering.

Allt lektionsmaterial finns i kursen. Musikteori är en fristående kurs som ger grundläggande färdigheter i och förståelse av funktionsharmonisk musik. Kursen kan fungera som förberedelse inför  Musikteori 1. Kurs. MVK897.