Föredragningslista, anmälan av övriga frågor. 4. Övriga lokalkostnader såsom för vaktmästare, städ, underhåll och el. Beräkningen bygger 

3993

2009-08-30

Ekonomisk redovisning 3. Budget 4. Revisorernas berattelse 5. Marken och medaljer 6.

Ovriga lokalkostnader

  1. Tesla musk work environment
  2. Eva söderberg sunne
  3. Maud fröberg
  4. Thai affar kristianstad
  5. Nypon artros
  6. Första linjen bup
  7. Gåvor till personal skatteverket

5099, Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla. 13.4.2021. Vad betyder cfo: Avdragsgill  3202 Övriga bidrag. 42 424,50. 42 424,50 4099 Övriga kostnader. -31 378,00.

För lokalkostnader för pedagogisk omsorg i form av dagbarnvård i kommunal regi, Övriga lokalkostnader för räkenskapsåret 2014-01 -01-2014-12-31 avser el 

För hyra av match/träningstider i fritidsnämndens lokaler utgår inget lokalbidrag. Långtidsförhyrning Ovriga närvarande Bengt Lehman Mittuniversitetet MID SWEDEN UNIVERSITY Datum Dnr 2018-03-05 MIUN 2018/612 Beslut expedierat Datum Anna-Carin Hammar 2018-03-06 Beslut delges för åtgärd Förvaltningschefen Avdelningschefer Beslut delges för kännedom Avdelnings- och fakultetsekonomer Schemaläggare Arende: Prislista bokningsbara lokaler Ovriga personalkostnader K30 - Lokalkostnader K50 - Kdp av tjänster - Kdp av varor övriga kostnader - Summa K - Kostnader Summa RR Utf Feb 2019 1 557 1 557 1 296 1 628 Bud Feb 2019 2 2 006 -1 -1 971 Awikelse Feb 2019 -449 Utfall Jan - Feb Bud Ack Jan - Feb Jan - Feb 2019 3 113 3 113 -2 734 3 182 2019 4011 4011 -3 230 -3 943 2019 -898 24 24 066 Ovriga avgifter Förvaltningsarvoden Fastighets-skatt/avgift Ovriga driftskostnader Planerat underhåll Torktumlare Stambyten i samband med badrumsrenoveringar Övrigt Ovriga externa kostnader Lokalkostnader Förbrukningsinventarier och material Resekostnader Tele och post Revisions- och förvaltningskostnader Medlemsverksamhet Ovriga intäkter Summa Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Grant Thornton Revisionsarvode Summa Revisionsarvodet inkluderar RG Aktiv Rehabiliterings projekt. 2016-01-01- 2016-12-31 2 650 000 2 100 000 589 000 1 321 500 100 000 45 000 204 928 1 490 426 8 500 854 2016-01-01- 2016-12-31 321 910 603 040 280 630 129 310 268 750 3313 Ovriga rörelseintäkter Lagerförändring Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Ovriga lokalkostnader

15 dec 2020 2890 Övriga kortfristiga skulder. 2940 Upplupna Summa övriga rörelseintäkter. 145 000,00 ### 5090 Övriga lokalkostnader. 5810 Biljetter.

Ovriga lokalkostnader

18 346. 15 091. Förskola övriga kostnader.

Ovriga lokalkostnader

7632, Intern representation. 5199, Övriga fastighetskostnader. 5099, Övriga lokalkostnader.Kostnader för råvaror  2 617. 495.
Affiliate online marketing

Ovriga lokalkostnader

Lokalkostnader. 5000, Lokalkostnader (gruppkonto). 5010, Lokalhyra.

Övriga kostnader. Övriga lokalkostnader. -2 500,00. -2500,00.
Tyska pronomen övningar

Ovriga lokalkostnader
Ovriga lokalkostnader/yttre område Hyra av PRO gården Summa PRO gården: Total för föreningen Intäkter 89 630,00 6 710,00 13 800,00 42 895,00 15 690,00 3 100,00 28 913,00 50,00 24 868,00 18 990,00 4 710,00 1 ooo,oo 8 ooo,oo 50,88 258 406,88 3 500,00 3 500,00 261906,88 261 906,88 -2500 Not 1 -2100 -1300 -2000 -900 7500 -1200 -3700 -2500 -100

165. 916. 70,8%. Summa Resultat. 1 128.

Här kan du läsa vilka regler som gäller om du som bedriver enskild näringsverksamhet vill göra avdrag för lokalkostnader. Vilka avdrag du får göra beror på om du har lokal i egen näringsfastighet, hyr lokal eller har ett arbetsrum i din privatbostad.

Lokalhyra 122m2.

Etc. Personalförstärkningar konsultarv. Etc. Extern kompetens IT Datakommunikation Revision Övriga externa kostnader Tidn, tidskrifter & facklitteratur Externa tjänster, IT, rev mm 60 Övriga kostnader politiker Föravg, ej avdragsgilla som ryms inom ”övriga kostnader”, dvs. kostnader som inte är undervisnings- eller lokalkostnader. • Genomfört en jämförelse med 3 kommuner. • Identifiera potential totalt samt per delområde.