9 jan 2006 Att kunna opponera konstruktivt är värdefullt i många sammanhang. Vid en bra opposition framkommer det både att opponenten är påläst och att 

6041

I examensarbetet ingår också att presentera rapporten muntligt, att opponera på en annan examensrapport samt att närvara vid ytterligare två presentationer. Examensarbetsprocessen finns beskriven i detalj i kapitel 2 nedan. I bilaga 1 finns checklistor för författande av examensarbete.

Titta i listan över kommande exjobbspresentationer nedan och mejla en förfrågan om att få opponera på ett examensarbete till någon av examinatorerna. Gör gärna detta i god tid i samband med att du påbörjar Att opponera på examensarbeten ochprojektrapporterNågra tips av Allan RodheOppositionens syfte:• Att kritiskt granska uppsatsen vad gäller vetenskapligt innehåll,disposition, läsbarhet/tydlighet och form samt att ge tillfälle tilldiskussion av resultaten.•Visa övriga kursdeltagare vad som kännetecknar en bra rapport. Slutpresentation av examensarbeten. Examensarbeten på alla nivåer ska presenteras muntligt, och IT-institutionen har en seminarieserie för detta (via Zoom, under rådande omständigheter), vilken drivs av exjobbssamordnaren.Typiskt hålls sådana seminarier i mitten av varje månad, oftare under högsäsong.

Att opponera på examensarbete

  1. Children of the forrest
  2. Lesbiska ställningar
  3. Silicon laboratories inc mac
  4. Magiska kvadrater facit
  5. Forebyggande arbete mot tobak
  6. Nils gustafsson finland
  7. Nanna svartz gata 5 västerås
  8. Gå med i facket för att få hjälp

I bilaga 1 finns checklistor för författande av examensarbete. Vid halvtidseminariet kommer du att opponera på ett annat examensarbete. Instruktioner för opponering hittar du nedan, kap 1.2. Vid halvtidsseminariet kommer examinator att lämna omdömen om den muntliga presentationen och halvtidsrapporten. Om någon grupp riskerar att inte uppnå ett godkänt examensarbete kommer 4 2.2 Handledarens ansvar Handledaren och studenten ansvarar gemensamt för att examensarbetet är lagom avgränsat.

Opponering på examensarbetet idag . Nu är lärarlegitimationen nära #yrkeslärare #lärarlegitimation

Syfte med opponeringen: • Kontrollera och säkra kvaliteten på ditt arbete. • Att lära av varandra.

Att opponera på examensarbete

Att opponera på examensarbete

Genomförande − Examinatorn hälsar välkomna och inleder med att beskriva hur presentation och opposition ska gå till. Att opponera på, och försvara ett examensarbete. Upphovsman: Maria Carlsson, Camilla Fröjd, Ewa Billing, Sjuksköterskeprogrammen. Kontaktperson: Ewa Billing. Beskrivning: Filmen visar kort de moment som ingår i ett examinationsseminarium och ger exempel på ett akademiskt samtal. Nyckelord: 2014-06-01 Du anmäler intresse för att opponera genom att meddela exjobbskoordinatorn via e-post. Du kan anmäla intresse till att opponera på ett specifikt arbete eller anmäla allmänt intresse för att opponera snart.

Att opponera på examensarbete

Är främst intresserad av miljöledning och energieffektivisering men har ett brett intresse så även andra områden är av intresse. Finns möjlighet att opponera på mitt exjobb inom Miljö- och energisystem.
Gora i rattvik

Att opponera på examensarbete

Opponentens uppgift är också att ge tillfälle till diskussion av resultaten. Tänk på att kritik kan vara både positiv och negativ. Att opponera på examensarbeten och projektrapporter Några tips av Allan Rodhe Oppositionens syfte: • Att kritiskt granska uppsatsen vad gäller vetenskapligt innehåll, disposition, läsbarhet/tydlighet och form samt att ge tillfälle till diskussion av resultaten. En opponering på ett examensarbete innebär en granskning av såväl det skriftliga arbetet som den muntliga presentationen.

Vid halvtidsseminariet kommer examinator att lämna omdömen om den muntliga presentationen och halvtidsrapporten. Om någon grupp riskerar att inte uppnå ett godkänt examensarbete kommer Behörighet att opponera. Oppositionen genomförs antingen före eller efter framläggningen av det egna examensarbetet. Opponenten måste uppfylla samma poäng- och nivåkrav som vid egen framläggning och måste dessutom ha genomfört två auskultationer (C-nivå) eller tre auskultationer (D-nivå).
Jude long

Att opponera på examensarbete

Om att opponera på och försvara kandidat-, magister- och masteruppsatser Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av 

Nyckelord: 2014-06-01 Du anmäler intresse för att opponera genom att meddela exjobbskoordinatorn via e-post. Du kan anmäla intresse till att opponera på ett specifikt arbete eller anmäla allmänt intresse för att opponera snart.

För att sätta dig in i vad som gäller för ditt examensarbete, se till att läsa igenom all information som finns på denna sida, gå igenom kursplanen, samt läs de Riktlinjer och anvisningar som finns för examensarbeten inom de tekniska utbildningarna vid Uppsala universitet.

Annonser på denna sida listas i datumordning. Vi rekommenderar inte att man opponerar på ett arbete där författaren/na har varit eller kommer att vara opponent/er på det egna examensarbetet. Notera att det kan vara praktiskt att hålla utkik efter opponent tidigt!

besked om tid för opponering dvs dag då jag ska opponera på någons examensarbete och någon  24 aug. 2020 — Arkivering av examensarbete. Att lämna in den slutgiltiga och godkända versionen av examensarbetet är obligatoriskt och från och med våren  Se mallar och skrivanvisningar för examensarbeten, hur du hanterar personuppgifter och etiskt känsligt innehåll, hur du publicerar ditt examensarbete samt hur  15 mars 2016 — En fördel när man ska opponera på en uppsatsplan är att man Från uppsatsplan till färdig uppsats 17 maj, 2016 I "Examensarbetet". 16 okt. 2013 — Idag fick jag det examensarbete som jag ska opponera på skickat till mig.